פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Support

Technical Support

 Sales

Sales related queries (new order, upgrades, addons etc)

 Billing

Billing related queries

 Abuse

Abuse (Report spam, warez, phishing and other illegal activities here)

 Domains

Domain Registrations, renewals, transfers, technical assistance